Hösten 2020 har vi uppdaterat webbutbildningen om hiv och bemötande som vi tagit fram tillsammans med Positiva Gruppen Väst.

Utbildningen vänder sig till dig som möter människor i ditt arbete; brukare, besökare eller kollegor.

Illustration: Hilda-Maria Sandberg.

Illustration: Hilding Sandgren.

Gör utbildningen

Utbildningen är utan ljud och tar bara 15 minuter att göra: Starta utbildningen Hiv handlar om oss.

Bakgrund: Säkerställa bra bemötande

Låg och ouppdaterad kunskap om hiv leder ofta till att personer som lever med hiv riskerar att stigmatiseras och diskrimineras.

Personer som lever med hiv måste kunna känna sig trygga med att få ett gott bemötande i mötet med Göteborgs Stad. Därför är det viktigt att anställda i Göteborgs Stad har uppdaterade kunskaper om hiv. 

Bättre kunskaper förhindrar diskriminering

För att Göteborgs stad ska kunna leva upp till sitt ambitiösa värdegrundsarbete med mänskliga rättigheter och likabehandlingsprincipen i fokus prioriteras därför kunskapshöjande insatser internt i Göteborgs Stad inom området.  

Genom ökad kunskap om hiv kan diskriminering och dåligt bemötande minska.

Projektet är finansierat av Folkhälsomyndigheten.