Att leva med hiv idag är inte som igår. På den här sidan hittar du som är anställd i Göteborgs Stad länktips för uppdaterad kunskap och stöd i arbetet.

Mycket har hänt medicinskt vad gäller hiv, men personer som lever med hiv möter ändå ofta diskriminering och stigmatisering.

Här får du tips på länkar där du kan uppdatera dina kunskaper om hiv. Du får också tips på olika mottagningar och stödföreningar, som kan vara användbara i ditt arbete. 

Sidan innehåller följande rubriker:

  • Mänskliga rättigheter som grund
  • Värdegrund i Göteborgs Stad
  • Länkar med kunskap om hivStudier om hiv
  • Stöd för personer som lever med hiv och deras närstående
  • För dig som jobbar med vård och omsorg

Mänskliga rättigheter som grund

Göteborg stads värdegrund vilar på mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och likabehandlingsprincipen.

Personer som lever med hiv möter diskriminering och stigmatisering som ofta bygger på fördomar och brist på uppdaterad kunskap. Kunskapen om hiv är överlag låg i Sverige. Många har en felaktig eller föråldrad bild.

Att leva med hiv i Sverige idag innebär något helt annat än det gjorde för några år sedan. Nu är nämligen behandlingen av hiv så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Därför kan personer med behandling leva ett långt liv, utan att överföra infektionen till någon annan.

Värdegrund i Göteborgs Stad

Göteborg stads värdegrund vilar på mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Rätten att inte bli diskriminerad är en mänsklig och grundlagsskyddad rättighet. En likvärdig service liksom ett värdigt bemötande baserad på likabehandlingsprincipen förstärker människors tillit till demokratin och till offentliga verksamheter.

Alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter, främja likabehandling och ha ett normkritiskt perspektiv. Anställda i Göteborg stad ska alltid arbeta efter stadens värdegrund, vilket framgår i Göteborgs Stads budget.

Därför motiverar Göteborg stads värdegrund en informationssatsning om hiv för att anställda ska kunna bemöta de som lever med hiv utifrån likabehandlingsprincipen.

Läs mer om Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter.

Länkar med kunskap om hiv

Folkhälsomyndighetens: Hiv idag
Folkhälsomyndigheten har tagit fram en webbsida med enkel och kortfattad information om kunskapsläget idag. Webbsidan finns även följande språk: albanska, arabiska, engelska, franska, farsi, ryska, serbiska, somaliska, franska, thailändska och tigrinja. www.hividag.se

Positiva Gruppen Väst
Positiva Gruppen Väst har sedan 1993 arbetat med att stärka personer som är berörda av hiv. Erbjuder samlad kunskap och erfarenhet om hiv och att leva med hiv. De vänder sig till alla som är berörda av hiv, oavsett kön, sexuell läggning eller etniskt ursprung. Arbetar framförallt i västra Sverige. www.pgvast.se

Noaks Ark
Noaks Ark arbetar för en minskad spridning av hiv och bekämpar fördomar och okunskap om hiv och att det sociala stigma som omger hiv lindras.

Du kan ringa till Noaks Ark Direkt på 020-78 44 40. Numret finns till för dig som har frågor som rör hiv eller andra sexuellt överförbara infektioner. Oavsett om du oroar dig för din egen skull, har någon i din närhet som har hiv, söker information för att du möter hivpositiva i ditt arbete eller för att du ska skriva om ämnet är du välkommen att ringa till Noaks Ark. Öppettider: måndag – fredag kl. 10-12. www.noaksarg.org

It’s no big deal
Videoquiz för att öka kunskapen om hur det är att beröras av hiv. http://its.nobigdeal.nu/

För dig som jobbar med vård och omsorg

Kunskap om hiv
Här kan du uppdatera dina kunskaper om hiv, och bland annat läsa om symptom, testning, smittsamhet, behandling samt prevention och bemötande: http://www.folkhalsomyndigheten.se/hividag/

Vårdhygien
Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän: www.sahlgrenska.se/su/vardhygien/kommun. Klicka dig vidare till kapitel 15 blodburen smitta och kapitel 2 basala hygienrutiner.

Anmälningspliktiga sjukdomar
Du kan läsa mer om anmälningspliktiga sjukdomar här: http://www.vgregion.se/smittskydd

Studier om hiv

Att leva med hiv i Sverige
Rapporten redovisar den första heltäckande svenska undersökningen om hur det kan vara att leva med hiv i Sverige idag. Rapporten syftar till att ge ny och uppdaterad kunskap om hur personer med hiv skattar sin livskvalitet relaterat till hälsoutfall, levnadsvanor och livsvillkor samt om skillnader mellan olika grupper. Faktorer kopplade till livskvalitet som studerats är fysiska, psykiska och sexuella faktorer samt personliga och sociala resurser.

Att leva med hiv i Sverige – En studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv (pdf) 

Attityder och kunskap om hiv 2015
Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten genomfört en nollmätning kring attityder till och kunskaper om hiv. Undersökningen kartlägger nuvarande läge bland allmänheten när det gäller kunskap om hiv, attityder till hivinfektion och personer som lever med hiv samt upplevelse av förekomst av information om hiv i samhället.

Attityder till och kunskap om hiv 2015

Stöd för personer som lever med hiv och deras närstående

Hiv-Sverige
Hiv-Sverige är en ideell förening som tillhandahåller juridisk rådgivning till personer som lever med hiv. Vi kan stödja dig i ärenden gällande migration- och asylrätt, diskriminering och brott samt patienträtt. Kontakta rådgivning via e-post för att boka tid. www.hiv-sverige.se och www.hiv-sverige.se/radgivning

It’s no big deal
Webbplattformen www.its.nobigdeal.nu finns för de mellan 15 och 30 år (1985-1999) som lever med hiv.

Kvinnocirkeln Sverige
Stödföreningen Kvinnocirkeln Sverige riktar sig till alla kvinnor som lever med hiv i Sverige. www.kcs.nu

Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen
Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen är en rikstäckande organisation med syfte att samla personer som migrerat till Sverige som berörts av hiv. Organisationen erbjuder kontakt, information/utbildning, kamratligt umgänge och stödverksamhet. www.kamrat.org

Positiva Gruppen Väst
Gruppen Väst har sitt kontor i Göteborg och arbetar i västra Sverige för alla som lever med hiv. De erbjuder en mötesplats för hivpositiva, närstående och andra som är engagerade i kampen mot hiv. Medlemmar och andra kan få råd, stöd och information. www.pgvast.se

Noaks Ark
Noaks Ark arbetar för en minskad spridning av hiv och bekämpar fördomar och okunskap om hiv och att det sociala stigma som omger hiv lindras. Noaks Ark bedriver stödverksamhet för personer som lever med hiv och deras närstående. www.noaksark.org.

Testning i Göteborg

Sexualmedicinskt centrum
Kaserntorget 11 A. Tel. 031-346 06 80
Närhälsans webbplats

Infektionsmottagningen, Östra sjukhuset
Journalvägen 10, plan 1.
Tel. 031-343 55 22, 031- 343 48 63, 031-343 42 84, 031- 343 44 92
Webbplats

Könsmottagningen, Sahlgrenska sjukhuset
Drop-in; tidsbokning. Gröna stråket 16, plan K. Tel. 031 – 343 83 31
Webbplats

Gayhälsan
Tidsbokning. Sahlgrenska sjukhuset, Gröna stråket 16, plan K. För män och transpersoner som har sex med män. Snabbsvarstest. Tel. 031-342 34 42
Webbplats

Checkpoint Göteborg
Drop in, anonymt och gratis.
Stora Badhusgatan 6.
För män och transpersoner som har sex med män. Snabbsvarstest.
Webbplats

Mottagningen för unga män (MUM) 18-30 år
Aschebergsgatan 46, 1 tr.
Tel. 031-365 74 20
Webbplats

Ungdomsmottagningar i hela Sverige
www.umo.se

Hivtestmottagningar i hela Sverige
www.noaksark.org/testmottagningar

Vårdcentraler i Göteborg
Alla vårdcentraler

 


Läs mer