Aktörer som på olika vis arbetar med hivprevention i Göteborg kan söka statliga medel från Folkhälsomyndigheten.

Ansvar för ansökningsprocessen

Under många år har lokala organisationer i Göteborg stad kunna söka bidrag för hivförebyggande arbete hos Social resursförvaltning. Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2018 ansöker de lokala och regionala organisationerna om statliga medel direkt hos Folkhälsomyndigheten.

Vilka organisationer som Folkhälsomyndigheten beviljade medel till finner ni på deras hemsida.

Utvärdering av aktörer

Under år 2014 utvärderade Kontigo det hivförebyggande arbetet hos aktörer som fått statliga medel genom Göteborgs Stad. Ladda ner utvärderingen till höger på sidan.