Projektet Sexuell hälsa i socialt arbete handlar om att uppmuntra socialarbetare till att arbeta med sexuell hälsa.

Genom en webbutbildning ska socialarbetare i Göteborgs Stad uppmuntras till att ställa frågor om sexuell hälsa och inkludera sexuell hälsa i sitt vardagliga arbete.

Social utsatthet hänger ihop med sexuell ohälsa

Eftersom social utsatthet korrelerar med sexuell ohälsa, är det en viktig aspekt att ha med i arbetet.

För att kunna närma sig frågor om sexuell hälsa är lustperspektiv och ett sexpositivt förhållningssätt en bra metod. I webbutbildningen lyfts det därför hur det går att arbeta med sexuell ohälsa och utsatthet utan att fokusera enbart på det problematiska. 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Hanna Byström om du vill veta mer om arbetet.