Hivplus.nu är en kommunikationsplattform om hiv och de revolutionerande medicinska framsteg som skett de senaste åren när det kommer till behandling och överföringsrisk.

SRHR-teamet i Göteborgs Stad är en av medlemmarna i World Aids Day-nätverket i Västra Götaland, som står bakom hivplus.nu. Nätverket består av både frivilligorganisationer och offentliga aktörer som arbetar med hiv vilket gör att vi har brett och djupt kunnande inom våra frågor. Den samlade kompetensen är uppbyggd av olika expertkunskaper och perspektiv. Vi arbetar normmedvetet och rättighetsbaserat för att minska diskriminering och exkludering av personer som lever med hiv.

Läs mer om hivplus och vilka aktörer som ingår i nätverket här: hivplus.nu/sv/om-hivplus/

 

Hiv plus nollrisk

Det är omöjligt att överföra hiv vid sex om du har välinställd behandling.

Alla som lever med hiv i Sverige har rätt till gratis behandling. Medicinerna gör att mängden hiv i kroppen blir så liten att det inte ens går att mäta. Med effektiv behandling är hiv inte längre livshotande och förs inte vidare. Det är något av en medicinsk revolution.

Läs mer här: hivplus.nu/sv/