West Pride är en gratis kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation genom konst och kultur. Festivalens vision är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering.

Göteborgs Stad har ända sedan starten 2007 aktivt deltagit i festivalen. Göteborg ska vara en stad för alla och mänskliga rättigheter ska vara grunden för stadens arbete. Genom att bland annat hissa regnbågsflaggan, delta i paraden och i seminarier visar vi att Göteborg är en hållbar stad, öppen för världen.

Stadens deltagande i West Pride samordnas av Stadsledningskontoret – men vi i SRHR-teamet samordnar stadens tält i Pride Park.

Har du frågor om West Pride och stadens tält eller deltagande kontakta oss på: west.pride@socialresurs.goteborg.se

 

Rätt att gå på festivalen på arbetstid

Under festivalen finns goda möjligheter för stadens medarbetare att höja sin hbtq-kompetens genom ett stort antal gratis seminarier, föreläsningar och andra arrangemang.

Stadens medarbetare har rätt att som en kompetensutvecklingsinsats på betald arbetstid delta i festivalens seminarier, föreläsningar och andra arrangemang. Detta under förutsättning att verksamheten så medger och att deltagandet beviljats av närmaste chef.