Genom Tolkbart utbildas tolkar i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Fler än 600 tolkar i Västra Götaland har gått utbildningen. Du kan beställa en SRHR-tolk när du bokar tolk hos Tolkförmedling Väst.

 

Tolkar utbildas i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Tolkbart handlar om att utbilda språktolkar i grundläggande kunskaper och tolkningsfärdigheter inom ämnesområdet SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter).

Utbildningen omfattar bland annat teman som:

  • SRHR-introduktion
  • normer och normkritik (inklusive hbtq)
  • anatomi
  • våld i nära relationer
  • hiv och andra STI:er (könssjukdomar
  • juridik kopplat till sexualitet och reproduktion

Inom samtliga teman är fokuset språk, terminologi och tolksituationer. Under utbildningen är också förhållningssätt och bemötandefrågor centrala delar.

Beställ SRHR-tolk

En tolk som gått utbildningen kallas för SRHR-tolk. En SRHR-tolk är en språktolk som utbildats i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. SRHR-tolkarna är anslutna till Tolkförmedling Väst.

Om samtalet kan komma att beröra SRHR, kroppen/anatomi, relationer, kön eller könsidentitet, familjeplanering, hbtq-frågor, våld i nära relationer eller sexuellt överförda infektioner är det bra att använda SRHR-tolk. Det är ofta svårt att veta innan precis vad ett samtal kommer handla om så beställ hellre SRHR-tolk en gång för mycket.

För att beställa en SRHR-tolk ringer du Tolkförmedling Väst

telefon: 077-081 30 00

och anger att du vill ha en tolk som är utbildad inom SRHR.

 

Samverkan

Utbildningen genomförs av SRHR-teamet i Göteborgs Stad tillsammans med Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen och Tolkförmedling Väst.

 

Fem frågor om Tolkbart

Utvecklingsledaren Hanna Rahm svarar på fem frågor om projektet Tolkbart, där tolkar utbildats i sexuell hälsa och rättigheter.

Vad är Tolkbart?
Tolkbart är en utbildning för tolkar i sexuell och reproduktiv hälsa. Vi i SRHR-teamet i Göteborgs Stad har tagit fram och genomför utbildningen tillsammans med kollegor från Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen.

När behövs tolkar som kan sexuell hälsa?
I väldigt många situationer. Tolksituationer som berör frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är inte på något vis ovanliga, snarare tvärtom.

Tolksamtal handlar nästan alltid om människors liv på ett eller annat vis och de här kunskaperna kan vara direkt avgörande för ett bra samtal. Samtal som handlar om sexuell hälsa, sexuell identitet eller sexualiserat våld kan av många uppfattas som känslig. Då är det viktigt att personer med behov av tolk får en korrekt och normmedveten tolkning där brukaren kan känna sig trygg. Faktum är att väldigt många tolksamtal berör frågor som knyter an till dessa områden på ett eller annat sätt.

… men det är inte bara att översätta?
En vanlig föreställning är att tolkar inte kan göra så mycket mer än att just översätta. Men eftersom vi förmedlar så mycket även med kroppsspråk och röstläge, är sådana här kunskaper högst angelägna för tolkar. När man sitter i ett rum och pratar om det man tycker är läskigt eller känsligt, läser man av ansiktsuttryck och så vidare. Det gäller såklart också tolkens, även om den ska fungera som en neutral person. För en person som kanske ska komma ut som homosexuell eller transsexuell, kan negativa reaktioner göra att den inte vågar prata för att den känner sig otrygg i situationen. Att som tolk ha förberett strategier och själv ha funderat kring sitt eget förhållningssätt är viktigt för ett ickediskriminerande bemötande.

Varför ingår juridik i utbildningen?  
Juridik ingår i utbildningen för att ge tolkarna grundläggande koll på lagstiftning som har med SRHR att göra, eftersom många av dem är juridiktolkar.

Varför lär sig deltagarna om bemötande kopplat till hiv och könssjukdomar?
Säg att någon man tolkar för berättar att den har hiv. Då gäller det att ha koll på att hiv inte överförs vid exempelvis handslag eller om en person nyser. Vi hade en deltagare under utbildningen som berättade om en tolksituation där en person sa att den hade hepatit B. Tolken hade svårt att fokusera på samtalet utan tankarna upptogs i stället av hur hepatit överförs. Tolken var helt enkelt orolig eftersom de tagit i hand innan samtalet började. Hepatit överförs inte genom handslag och med den kunskapen hade tolken inte behövt känna någon oro över situationen, utan kunnat fokusera på det som sades.

 

Hoda gick tolkutbildning i sexuell hälsa

Hoda Faraj är en av drygt 600 tolkar i Västra Götaland som gått en utbildning i sexuell hälsa och rättigheter.

– Jag har tolkat i massor med situationer där jag haft användning för de här kunskaperna, säger hon.

Tillsammans med kollegor på Tolkförmedlingen Väst har Hoda Faraj gått utbildningen Tolkbart.

 

Normer, våld i nära relationer och juridik

Under fyra halvdagar fick de lära sig mer om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Utbildningen, som skräddarsyddes för tolkar, innehöll moment som normer och normkritik, våld i nära relationer och juridik kopplad till sexualitet.

– De pratade om olika sjukdomar, olika behandlingar och hur man har det i olika länder vad gäller rättigheter och skyldigheter, berättar Hoda Faraj. Det var väldigt mycket ny information. Som tolk är man skyldig att vara så neutral som möjligt. Om till exempel en homosexuell person är väldigt utsatt måste man kunna bemöta den personen, men man kanske indirekt visar att man skäms eller är blyg. 

Behövs i många tolksituationer

Hoda Faraj upplever att hon haft användning för sina nya kunskaper i många olika tolksituationer. Samtal om sexualitet och sexuella rättigheter kan dyka upp lite när som i hennes yrke.

– Är du på ungdomsmottagningen eller mödravården kanske det kommer mer begrepp om sexuell hälsa, men det kan också komma på socialkontoret eller arbetsförmedlingen. Och inte minst i skolan. Jag har själv tolkat för en ungdom på gymnasiet som var väldigt utsatt. På beställningen stod det hälsokontroll, men det var allt annat än det.

Språkhandledning viktigt komplement

Efter utbildningen kände hon och de andra kursdeltagarna behov av att komplettera med särskild språkhandledning, något som de fick genom Tolkförmedlingen Väst. Tillsammans med en erfaren auktoriserad tolk gick de igenom den ordlista de fått under utbildningen.

– Språkhandledning är A och O eftersom det är ett så känsligt ämne, säger hon.

Det är inte bara att översätta rakt av?

– Nej, i svenska språket finns nyanser och vi kan säga ”bög” utan att mena något dåligt, men i arabiskan har man flera ord för det och oftast är det negativt laddade ord, kränkande ord. Så det går inte att översätta direkt, det beror på vilket land du är ifrån.

Tryggare som tolk

Tack vare Tolkbart och den kompletterande språkhandledningen känner hon sig nu tryggare som tolk. Hon ger ett exempel.

– Innan utbildningen tolkade jag på en gruppinformation för nyanlända. Varje vecka var det tema om mannens hälsa och kvinnans hälsa. En läkare berättade om könsorganen, vad sex innebär, ja känsliga och intima frågor. Man såg i publiken att de började fnissa och sänkte huvudet. Per automatik sänkte jag också rösten. Jag ville inte sitta där.

– När jag hade gått utbildningen fick jag mer kött på benen och en styrka. Jag sa: ”Jag vet att det här är ett känsligt ämne, men nu ska vi lyssna och fråga”. Jag vågade prata mer och det gjorde att gruppen vågade mer. Jag är en människa och en tolk, det spelar ingen roll, jag ska tolka exakt det en person säger eller gör. Det handlar mycket om bemötande.

***

Hoda Faraj
Namn: Hoda Faraj
Ålder: 31 år
Gör: Arbetar som kontakttolk på arabiska vid Tolkförmedlingen Väst. Även farmaceut och god man. Har gått utbildningen Tolkbart, en utbildning om SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) särskilt anpassad för tolkar.