Du som jobbar i skolan kan få kompetensutveckling för att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen.

Målet med sex- och samlevnadsundervisningen är att stärka elevernas självkänsla och handlingskompetens och att möjliggöra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet.

Att arbeta utifrån skolans styrdokument med sex- och samlevnadsundervisning med innebär att arbete med jämställdhet, sexualitet och relationer. Det ingår i många olika ämnen och kurser, inte bara i biologi/ naturkunskap utan också i exempelvis historia, svenska eller samhällskunskap. Ett viktigt perspektiv i undervisningen den ska vara normmedveten.

Frågor som rör sexuell hälsa och rättigheter är mer aktuella än någonsin. Skolinspektionens granskning 2018 lyfter fram att sex- och samlevnadsundervisningen i högre grad behöver kopplas till arbetet med värdegrunden. I #metoo-rörelsen har det lyfts många berättelser om sexuella kränkningar och övergrepp i skolan. Ett viktigt uppdrag för skolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.

Genom Social utveckling kan du få kompetensutveckling genom våra kostnadsfria kurser som erbjuds varje termin. Vi kan också erbjuda stöd och råd kring hur undervisningen kan utvecklas för att förstärka och komplettera skolans eget arbete inom området.

Kurser och föreläsningar

Varje termin erbjuder vi kurser och föreläsningar inom området, för dig som arbetar i skolan. Du hittar alla kurser i vårt kalendarium. Alla kurser är kostnadsfria.

Boka uppdrag

Genom oss kan du också boka ett uppdrag, skräddarsytt utifrån era behov. Kontakta srhr@socialresurs.goteborg.se