Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) laddas ner från länken under relaterade dokument, till höger på denna sida.