Den 1 december varje år infaller Världsaidsdagen eller World Aids Day (WAD). Social utveckling ingår i WAD-nätverket som uppmärksammar dagen i Göteborg och Västra Götaland.

Under WAD uppmärksammas hiv och aids över hela världen. Dagen har funnits sedan 1988 och syftar bland annat till att visa solidaritet med de som lever med hiv och de som gått bort i aids.

Minska diskriminering och okunskap

Ett annat viktigt syfte med WAD är att upplysa om sjukdomen för att minska den diskriminering som fortfarande finns av hivpositiva.

Det är inte ovanligt att människor tror att hiv överförs betydligt lättare än vad det egentligen gör, och personer med hiv möts ofta av okunskap och rädsla. Hälften av alla som får hiv undviker att berätta om sin sjukdom.

WAD-nätverket arbetar tillsammans

I Västra Götalandsregionen finns ett nätverk som varje år tillsammans arbetar med att uppmärksamma WAD på olika vis.

I nätverket ingår en rad olika aktörer:

 • Afrikagrupperna
 • EKHO
 • Kunskapscentrum Sexuell Hälsa Västra Götalandsregionen
 • Positiva Gruppen Väst
 • RFSL Borås
 • RFSL Göteborg
 • RFSU Göteborg
 • Social utveckling i Göteborgs Stad
 • SLM Göteborg
 • Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen
 • Svenska kyrkan, Göteborgs Stift