Göteborgs Stads samverkan med sektorn social ekonomi regleras i en gemensam överenskommelse som beslutades av Göteborgs stads Kommunfullmäktige våren 2012. Överenskommelsen lyfter fram betydelsen av:

  • att skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna
  • att synliggöra och stärka den sociala ekonomins självständiga och oberoende roll som opinionsbildare och som röstbärare.
  • att utveckla möjligheter för den sociala ekonomin att utgöra en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen.

Till höger på sidan finner du Göteborgs Stads riktlinjer för föreningsbidrag samt Socialresursnämnds anvisningar för föreningsbidrag. Till höger hittar du också Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad.