Social resursnämnd fördelar bidrag till organisationer inom det sociala området, funktionshinder- och integrationsområdet. Till vänster på sidan hittar du information om de organisationer som har beviljats ekonomiskt stöd för 2016, sorterade utifrån inriktning och område.