Karin Jämting, enhetschef Social utveckling 1

Telefon: 031-368 80 68

Mobil: 0704-53 54 80

E-post


Marie-Louise Johansson, administratör, Organisationsstöd för social hållbarhet

Telefon: 031-367 94 53

E-post


Alexandra Lange, utvecklingsledare organisationer inom sociala området, Organisationsstöd för social hållbarhet

Telefon: 031-367 94 50

E-post


Anna Jansson, utvecklingsledare sociala företag och kooperativ, Organisationsstöd för social hållbarhet

Telefon: 031-367 94 55

E-post


Christina Matsdotter, utvecklingsledare organisationer inom funktionshinderområdet, Organisationsstöd för social hållbarhet

Telefon: 031-367 94 60

E-post


Lena Salo, utvecklingsledare stöd till organisationer inom det sociala området och integrationsområdet, Organisationsstöd för social hållbarhet

Telefon: 031-367 94 51

E-post


Stefan Larsson, utbildningskonsulent, Organisationsstöd för social hållbarhet

Telefon: 031-367 94 56

Mobil: 0725-15 30 05

E-post