Social ekonomis organisationer deltar i dagsläget i mycket liten skala i stadens upphandlingar. Vi har i uppdrag att ge stöd till social ekonomi i upphandlingsförfarande och affärsutveckling.

Vi gör detta genom att:

  • Bevilja medel för insatser som organisationer själva identifierat skulle stärka dem i upphandlingsförfarande och affärsutveckling
  • Genom att arbeta med stadens tjänstemän för att öka kunskapen om social ekonomi, vad dess organisationer erbjuder och hur man kan samarbeta med dem.

Mer information om hur du söker medel hittar du under huvudmenyn Sök bidrag