Aktuellt

Inbjudan till högnivåsamtal med fokus på HBTQ i föreningslivet och i Göteborgs Stad!

9 april, 2019

Göteborg ska vara en stad för alla. En stad som lever upp till och respekterar alla som bor, vistas och verkar i staden. En socialt…


Dags att söka verksamhetsbidrag för 2020

8 april, 2019

Verksamhetsbidrag Ansökningsperioden för verksamhet under 2020 är 1 april t o m 17 juni, klockan 14.00 Bidrag kan beviljas till: Organisationer vars verksamhet vänder sig…


Inkomna bidragsansökningar kommer vara synliga för alla

8 maj, 2015

Politikerna i Social Resursnämnd vill öka transparensen i bidragshanteringen som berör föreningar och organisationer. Av den anledningen har Social resursförvaltning fått i uppdrag att se om…


Halvdag uppmärksammar våldsutsatta hemlösa kvinnor med missbruk

26 januari, 2015

Internationella brottsofferdagen 2015 ägnas åt våldsutsatta hemlösa kvinnor med missbruk. Denna grupp har en svag ställning i samhället och därmed är risken stor att de inte har samma…