Göteborgs Stads samverkan med sektorn social ekonomi regleras i en gemensam överenskommelse som beslutades av Göteborgs stads Kommunfullmäktige våren 2012. Överenskommelsen lyfter fram betydelsen av:

  • att skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna
  • att synliggöra och stärka den sociala ekonomins självständiga och oberoende roll som opinionsbildare och som röstbärare.
  • att utveckla möjligheter för den sociala ekonomin att utgöra en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen.

Till höger på sidan finner du Social resursnämnds riktlinjer för bidrag till organisationer inom social ekonomi (som gäller för ansökningar som gjorts innan oktober 2019) och Göteborgs Stads riktlinjer för bidrag (som gäller för ansökningar som görs från oktober 2019). Där hittar du bland annat information om inom vilka områden Social resursnämnd kan ge bidrag,samt vilka förutsättningar du som organisation måste uppfylla. Till höger hittar du också Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi samt en strategi för hur Göteborgs Stad ska stödja sociala företag.