Evolution of red tomato isolated on white backgroundUtifrån en relativt liten budget har Organisationsstöd för social hållbarhet möjlighet att i viss mån fördela utvecklingsmedel till organisationer inom social ekonomi.

Utvecklingsmedlens syfte är att stimulera utveckling av verksamheter och samverkansformer organisationerna emellan och med staden. Utvecklingsmedel kan även beviljas för oförutsedda händelser i en organisation som redan får bidrag. Utvecklingsmedel är i första hand ettåriga.

Utvecklingsmedel kan beviljas för att stärka utvecklingen av den sociala ekonomin genom utvecklingsinsatser, kompetenshöjande insatser, tillfälliga satsningar till etablerade och nya organisationer och verksamheter.

Utvecklingsmedel kan beviljas för uppkomna situationer/behov, vilka inte gått att förutse, men som kräver en snabb lösning för att inte påverka befintlig verksamhet negativt eller förhindra start av ett angeläget projekt.

Om ni undrar över något, kontakta utvecklingsledaren som arbetar inom samma området som ni är verksamma.