Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår allt från nätverk, ideella föreningar till registrerade trossamfund med mera. Det civila samhället har också möjligheter att bilda organisationer, att få kommunalt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet.