bag of coinsVi handlägger bidragsärenden till social ekonomi inom områdena: Funktionshinder, Integration, Sociala området, samt till Sociala företag/kooperativ.

Vi ger också stöd vid ansökningsförfarandet om det behövs. Om ni är i behov av sådant stöd, kontakta den utvecklingsledare som handlägger frågor inom ert område.

Mer information om hur ni gör en ansökan hittar ni under huvudmenyn sök bidrag

Viktigt med en aktiveringskod

Om ni inte sökt bidrag tidigare krävs att både ordförande och kassör hämtar ut en så kallad aktiveringskod hos Social resursförvaltning. För att kunna få en kod måste ordförande och kassörer visa upp legitimation, organisationens registreringsbevis och årsmötesprotokoll och/eller protokoll från konstituerande styrelsemöte där det framgår vilka som är valda till ordförande och kassör. Om din organisation redan kvitterat ut aktiveringskoder är detta inte nödvändigt. Då räcker det med att man loggar in med det användarnamn och lösenord man valt.

Samtliga bidrag söker man via Göteborgs stads E-tjänst:

E-tjänst för bidrag till föreningar

Bidrag kan beviljas till:

  • Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär kvalificerat stöd till dessa målgrupper.
  • Organisationer som arbetar för att minska förtryck och våld i samhället, öka engagemanget i sociala frågor, påverka möjligheten för olika grupper att bli integrerade och accepterade i samhället eller verkar för en förbättrad folkhälsa.
  • Organisationer vars verksamhet innebär stöd till personer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter stora svårigheter i det dagliga livet, samt stöd till anhöriga till dessa personer.
  • Organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, skapar arbete och ger ökad livskvalité till individer och grupper inom det sociala området och funktionshinderområdet.