Vi handlägger utvecklingsmedel till föreningar och organisationer med verksamheter inom det sociala och funktionshinderområdet samt till arbetsintegrerande sociala företag/kooperativ.

Vid årsskiftet 2020/2021 får Göteborgs Stad en ny organisation. Stadsdelsförvaltningarna och Social resursförvaltning ersätts med fackförvaltningar.
Det beslut som Social resursnämnd fattar om verksamhetsbidrag för 2021 kommer att verkställas av de nämnder som tar över ansvaret. Liksom uppföljningen av tidigare föreningsbidrag som beviljats av Social resursnämnd.

Du kommer att kunna se tidigare och aktuella ansökningar i Stadens e-tjänst: sök bidrag

Förvaltningen för Funktionsstöd

Vid årsskiftet kommer Nämnden för Funktionsstöd ta över ansvaret för att ge stöd och fördela bidrag till organisationer inom funktionshinderområdet,
Christina Matsdotter och Josiane Bolenge Kamparås kommer att gå över till Förvaltningen för funktionsstöd och där arbeta med stöd och bidrag till organisationer inom funktionshinderområdet.

Socialförvaltningen Centrum

Ansvaret för att ge stöd och fördela bidrag inom det sociala området och till arbetsintegrerande sociala företag övergår till Socialnämnden Centrum.
Anja Jelinek, Stefan Larsson, Sofie Ludvigsson och Susanna Brundin samt Ingela Andersson går över till Socialförvaltningen Centrum och kommer där att arbeta med stöd och bidrag till organisationer inom det sociala området och arbetsintegrerande sociala företag.