Social utveckling erbjuder en introduktionsutbildning för socialsekreterare. Genom oss kan du också få stöd kring Barns behov i centrum (BBIC).  

 

Aktuellt

Socialtjänsten får kunskapsstöd i arbetet mot våldsbejakande extremism

20 maj, 2016

Socialstyrelsen har tagit fram en rapport som ska fungera som ett kunskapsstöd för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna som riskerar att involveras i eller som…


BBIC har reviderats

BBIC_grundbok
8 oktober, 2015

Nu har Socialstyrelsen reviderat BBIC, Barns behov i centrum, och det nya metodmaterialet finns ute. — Den reviderade versionen av BBIC gör det möjligt för…


Nya BBIC ger bättre och tydligare stöd

2 februari, 2015

Under 2014 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla och förbättra BBIC. Den nya versionen ska ge sociala barn- och ungdomsvården förutsättningar att stärka rättsäkerheten,…


Nya datum för populär BBIC-utbildning

24 november, 2014

Nu är datumen för höstens grundutbildning i BBIC klara. Du kommer snart att kunna anmäla dig här på webben. För att gå utbildningen, som omfattar tre…