Social utveckling ger socialtjänsten i Göteborgs Stad stöd i strategiska frågor. Genom oss kan du till exempel få stöd kring Barns behov i centrum (BBIC).