För att arbeta i BBiC krävs utbildning. Du som arbetar i Göteborgs Stad ges från och med september 2017 utbildning genom GR:s satsning Yrkesresan.

Socialstyrelsen har tagit fram en grundutbildning för dig som arbetar som handläggare inom myndighetsutövning barn och unga. Varje kommun tecknar licens med Socialstyrelsen och förbinder sig att utbilda och ge vardagsstöd i BBiC till sina anställda. 

Grundutbildning inom Yrkesresan

Från och med september 2017 kommer handläggare som är anställda av Göteborgs Stad att ges BBiC grundutbildningen inom Yrkesresan.

Yrkesresan är en satsning av kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Syftet är att öka kompetens och stabilitet bland personal inom den sociala barn- och ungdomsvården. Yrkesresan inleds med kursen Handläggning med barnet i centrum där grundutbildning i BBiC ingår.

Kursdeltagarna får efter avslutad kurs intyg på att de har BBiC grundutbildning.