För att arbeta i BBIC krävs utbildning. Du som arbetar i Göteborgs Stad får Socialstyrelsens grundutbildning genom den regionala satsningen Yrkesresan.

Grundutbildning inom Yrkesresan

  • Handläggare som arbetar med myndighetsutövning inom Barn och unga har tillgång till introduktion och kompetensutveckling inom Yrkesresan>>>.
  • Yrkesresan är en satsning av kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Boråsregionen och Skaraborgsregionen har anslutit sig till Yrkesresan. Syftet med Yrkesresan är att öka kompetens och stabilitet bland personal inom den sociala barn- och ungdomsvården. Yrkesresan inleds med kursen Handläggning med barnet i centrum där grundutbildning i BBIC ingår.
  • Kursdeltagarna får efter avslutad kurs ett intyg på att de har BBIC grundutbildning. 
  • Anmälan till kursen sker efter att handläggaren fått ett konto på www.yrkesresan.se.

BBIC för utförare inom öppenvården och familjehemssekreterare

BBIC-nätverket anordnar utbildningar i BBIC för utförare inom öppenvården och familjehemssekreterare, samt kontaktsekreterare. Utbildningarna ges en gång per år och utifrån behov. Inbjudan med kursanmälan skickas till enhetscheferna inför kurs.