Introduktion våren 2019- program och presentationer
27 februari, 14 mars- Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12

INBJUDAN, introduktion våren 2019-1

Anhörigstöd

Att vara medarbetare Maria Tuvegran HR

Att vara tjänsteperson Ingvor Gunnarsson och Inger Börmark

Barnkonventionen

Intro socionomer Seroj Ghazarian

Juridik nyanställda Ulrika Björkroth

Rapport SRHR myndighetsutövning

Våld i nära relationer Veronica Liliedahl

Välfärdens processer Karin Bergqvist

__________________________________________________

Processledarna för stadens plattformar inom socialtjänsten ansvarar för planering och genomförande av utbildningarna.

Nytt för 2018 är att introduktionsutbildningen erbjuds dig som är ny socialsekreterare eller biståndshandläggare i Göteborgs Stad.

Datum för utbildningarna hittar du i kalendariet.

Kontakt för frågor

central.introduktion@vastra.goteborg.se.