Processledarna för stadens plattformar inom socialtjänsten ansvarar för planering och genomförande av utbildningarna.

Nytt för 2018 är att introduktionsutbildningen erbjuds dig som är ny socialsekreterare eller biståndshandläggare i Göteborgs Stad.

Utbildningar under 2018

Här hittar du de introduktionsutbildningar för socialsekreterare och biståndshandläggare som Göteborgs Stad erbjuder under 2018:

Introduktion för socialsekreterare och biståndshandläggare

Introduktionen omfattar två heldagar och en halvdag.

Dag 1: 8 mars 08.30-16.00
Dag 2: 11 april 08.30-16.00
Dag 3: 17 maj 08.30-12.00

Inbjudan och anmälan till introduktionen.

Detaljprogrammet för dagarna fastställs under februari och sänds därefter ut till anmälda deltagare.

Fördjupad introduktion för socialsekreterare som arbetar med vuxna

Preliminära datum för fördjupad introduktion 2018 är 27 september, 23 oktober och 20 november.

Kontakt

central.introduktion@vastra.goteborg.se.