Social utveckling ansvarar för introduktionsutbildningar för dig som är ny socialsekreterare i Göteborgs Stad.

Här kan du läsa mer om introduktionsutbildningarna. Du hittar också bildspel från utbildningarna.

Utbildningar under 2017

Här hittar du de introduktionsutbildningar för socialsekreterare som Social utveckling erbjuder under 2017:

Introduktion för socialsekreterare

14 september
Introduktion för socialsekreterare: tillfälle 1

12 oktober
Introduktion för socialsekreterare: tillfälle 2

14 november
Introduktion för socialsekreterare: tillfälle 3 

Fördjupad introduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd

10 oktober
Fördjupad introduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd: tillfälle 1

7 november
Fördjupad introduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd: tillfälle 2

4 december
Fördjupad introduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd: tillfälle 3

Fördjupad introduktion för socialsekreterare som arbetar med vuxna

19 oktober
Fördjupad introduktion för socialsekreterare som arbetar med vuxna: tillfälle 1

21 november
Fördjupad introduktion för socialsekreterare som arbetar med vuxna: tillfälle 2

12 december
Fördjupad introduktion för socialsekreterare som arbetar med vuxna: tillfälle 3

Bildspel från introduktionsutbildningen

Här hittar du de bildspel som använts under introduktionsutbildningen.

14 september 2017

Delegation och sekretess

Den goda arbetsmiljön

Förste socialsekreterarrollen

Organisation och styrning i Göteborgs Stad

Presentation om kommunala kontrakt – plan och strategi mot hemlöshet

Resursfördelning stadsdelsnämnder

 

31 maj 2017

Intraservice

Sexuell hälsa och socialt arbete

Välfärdens processer och myndighetsutövning

Välfärdens processer

Lots för barn och unga med funktionsnedsättning

BBiC – Barns behov i centrum

 

4 maj 2017

Våld i nära relationer

Anhörigstöd och funktionshinder

Social resursförvaltning

Socialjouren

Överförmyndarförvaltningen

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande

Intraservice

Barnperspektiv

 

29 mars 2017

Förste socialsekreterarrollen

Organisation och styrning i Göteborgs Stad

Plan och strategi mot hemlöshet

Den goda arbetsmiljön

Delegation och sekretess

Resursfördelning stadsdelsnämnder

Att vara tjänsteman, myndighetsrollen