Göteborgs Stads arbete mot våldsbejakande islamism – tidslinje

Publicerad den

Våldsbejakande extremism

Den senaste tiden har stort fokus riktats mot den typen av våldsbejakande extremism som benämns våldsbejakande extremistisk islamism. I tidslinjen kan du följa hur Göteborgs Stad arbetat med problematiken över tid.

Flera personer har rest från Sverige och Göteborgsområdet för att strida med våldsbejakande grupperingar i Syrien och Irak. I tidslinjen nedan får du en sammanfattning över hur det förebyggande arbetet sett ut för Göteborgs Stad.

2013

 • De första signalerna kom till delar av Göteborgs Stads organisation i slutet av 2012 och i början av 2013. Tjänstemän inom olika verksamheter fick signaler om att invånare rest för att delta i strider i Syrien och Irak. Informationen visade att det då främst handlade om vuxna individer. Redan innan konflikten i Syrien har svenska medborgare rest för att ansluta sig till stridande grupper, men konflikten i Syrien innebar en helt ny omfattning.
 • Frågan uppmärksammas mot ledning i berörda stadsdelsförvaltningar och i september tas beslut om att Göteborgs Stad ska börja ingå i EU:s nätverk RAN, Radicalisation awerness network.
 • I december 2013 signalerar tjänstemän att frågan berör hela staden, vilket leder fram till ett formellt samordningsuppdrag av stadsdelsdirektören till Social resursförvaltning.

2014

 • I juni 2014 utropar gruppen IS ett kalifat.
 • Bland Göteborgs Stads tjänstemän uppmärksammas parallellt fler individer som reser.
 • Sommaren 2014 tillsätts Mona Sahlin (S) som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.
 • Samverkansgruppen med polisen, Säpo och Göteborgs Stad startar i Göteborg.
 • Våldsbejakande extremism läggs in i arbetet med Trygg i Angered. Stadsdelsförvaltningen börjar bygga en struktur med nyckelpersoner inom området.

2015

 • Som första kommun i landet skapar Göteborg två samordningstjänster med uppdrag att arbeta brett över hela staden för att koordinera insatser.
 • Arbetet under våren och hösten 2015 handlar exempelvis om att ge fortsatt stöd till kommunala verksamheter, utvecklat stöd till anhöriga och mer utbildningsinsatser till medarbetare i Göteborgs Stad.
 • Under hösten 2015 blir Göteborg tillsammans med Stockholm, Borlänge och Örebro pilotkommun för att inrätta så kallade Kunskapshus i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Uppdaterad: 2015-11-15

Liknande artiklar

Om våldsbejakande extremism

25 juni, 2015

Våldsbejakande extremism handlar om att försöka uppnå ett ideologiskt mål genom våld, eller genom att understödja att andra använder våld. Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp…