Tobaksförebyggande arbete

Publicerad den

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

Det folkhälsoarbete som har som mål att minska tobaksrökningen i Sverige har varit framgångsrikt med sjunkande andel dagligrökare bland vuxna. Trots att det finns en stor medvetenhet om hälsorisker och skadeverkningar med rökning är det fortfarande drygt en miljon människor som röker dagligen i Sverige. De flesta vuxna som röker började använda tobak under uppväxtåren.

Cirka 16 000 unga börjar röka eller snusa varje år. I Göteborg röker nästan en tredjedel av ungdomarna i årskurs 9 och 38 procent av flickorna i årskurs 2 på gymnasiet. Majoriteten av ungdomar som röker vill sluta, men de tycker ofta att det är svårt. Om unga människor kan nå tjugoårsåldern utan att bli rökare är chansen stor att de förblir tobaksfria resten av livet.

Vi erbjuder utbildning, föreläsningar och information kring tobak (cigaretter, snus, vattenpipa, e-cigaretter) och tobaksförebyggande insatser. Vi erbjuder konsultation och stöd kring tobaksfri skola, rökfri skolgård och rökfri arbetstid för lärare och elever. Kontakta oss för ett första samtal. Därefter kommer vi överens om hur vi kan gå vidare.

Målgrupp

Skolledare, elevhälsopersonal, pedagoger och vuxna i andra verksamheter som kommer i kontakt med barn och unga i Göteborg.

 

Liknande konsultation

ANDT– alkohol, narkotika, dopning och tobak, förebyggande arbete

7 maj, 2014

En tidig debut med tobak, alkohol och narkotikaanvändning riskerar att skapa svårigheter i processen att bli vuxen och kan därmed påverka skolresultaten. Vi erbjuder stöd i…


Skolrapport- drogvaneundersökningen 2016

14 mars, 2014

– konsultation och dialog Innehåll Resultat på skolnivå från senaste drogvaneundersökningen i Göteborg presenteras. Undersökningen genomfördes under 2016 i årskurs 9 och år 2 på…


Drogvaneundersökningen 2016

14 mars, 2014

Alkohol- och drogförebyggande arbete – konsultation och dialog Innehåll Senaste drogvaneundersökningen i Göteborg genomfördes under 2016 i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet av CAN (Centralförbundet…