Unga och våld

Publicerad den

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Studien ”Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter” beskriver hur killar använder sig av våld. Ungdomsstyrelsen har genomfört studien som handlar om pojkars och unga mäns attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld. Studien lyfter även killars utsatthet för och användande av våld.

Liknande forskningsinlägg

Att tala om motstånd – tre artiklar på svenska av Allan Wade

31 mars, 2015

”Att tala om motstånd” är ett dokument med tre vetenskapliga artiklar av den kanadensiska forskaren och familjeterapeuten Allan Wade. Hans originalartiklar har översatts till svenska…


Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning 2014

21 oktober, 2014

Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar årligen en rapport med resultat om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet i Sverige. Rapporten…


Ohälsa efter våldsbrott

16 oktober, 2014

Brottsutsatta känner sig ofta missförstådda och misstänkliggjorda av samhällsinstanser, och känner sig övergivna i sin utsatthet. Det skriver forskaren Olof Semb i sin avhandling med…


Den responsbaserade modellen – Allan Wade

16 oktober, 2014

Allan Wade har tillsammans med sina kollegor på Centre for Response-Based Practice i Duncan, Kanada, utvecklat den så kallade responsbaserade modellen för att hjälpa personer…


Violence against women: an EU-wide survey

20 maj, 2014

FRA- European Union agency for fundamental rights har genomfört en undersökning där de har frågat 42 000 kvinnor i EU:s 28 medlemsstater om deras erfarenheter…