Unik forskningsrapport om personer som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak

Publicerad den

Brottsförebyggande arbete Våldsbejakande extremism

Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan har publicerat en unik studie om svenska individer som rest till Syrien och Irak sedan 2012 för att ansluta sig till terrorgrupper.

– För första gången har vi exakta uppgifter, inte uppskattningar, över den här gruppen. Vi vet var individerna kommer ifrån, hur gamla de är och hur stor andel som är män, kvinnor och minderåriga. Vi har satt det i ett bredare kontext hur terrorismen utvecklats i Sverige, säger Magnus Ranstorp forskningschef vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan.

Studien visar bland annat att:

  • 76 procent av individerna är män.
  • 24 procent är kvinnor.
  • 18 procent är 19 år eller yngre.

En majoritet kommer från fyra svenska län; Västra Götaland, Stockholm, Skåne och Örebro. Över 70 procent av individerna kommer från ett så kallat särskilt utsatt område.

– Syftet med rapporten är att öka kunskapen inom det här området. Dessutom ger vi för första gången också en samlad analys över vad myndigheter och forskning vet om individer från andra europeiska länder som rest för att ansluta sig till terrorgrupper i Syrien och Irak, säger Magnus Ranstorp, forskningschef vid Försvarshögskolan.

Liknande nyheter

Polisen har släppt ny rapport om utsatta områden

21 juni, 2017

Nu har polisens nationella rapport kommit om utvecklingen i utsatta områden. Totalt omfattas 61 områden i landet, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta. Rapporten är…


Våldsbejakande extremism: Ny handledning för att ta fram lokal lägesbild

Handledning lägesbild och handlingsplan våldsbejakande extremism
5 juni, 2017

Nationella samordnaren mot våldsbejakade extremism har tagit fram en ny handledning med rekommendationer för kommunernas arbete med att ta fram lokala lägesbilder och handlingsplaner. Handledningen är…


Göteborgs Stads samordnare talade om likheter mellan våldsbejakande miljöer

12 april, 2017

Göteborgs Stads samordnare mot våldsbejakande extremism, Haisam A-Rahman, lyfte likheter mellan vit makt-miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön, under en konferens arrangerad av Länsstyrelsen i Dalarnas…


Öppna jämförelser från SKL handlar om brott och brottsförebyggande arbete

11 april, 2017

Nu finns en ny rapport i serien Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Den här gången är brott och brottsförebyggande arbete i fokus….


Göteborg tittar närmare på ny metod mot gängvåld

3 april, 2017

Nu bildas en arbetsgrupp i Göteborg som ska undersöka möjligheterna att införa en metod som minskat gängvåldet radikalt i flera amerikanska städer. Metoden går ut…