Unik internationell narkotikakonferens i Göteborg

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Möter du människor med missbruk i ditt arbete? I maj hålls en stor konferens i Göteborg som samlar några av världens ledande forskare, politiker och tjänstepersoner.

Välkommen till ECAD:s 25:e borgmästarkonferens, det sjätte World Forum Against Drugs och Sverige mot narkotika, tre konferenser i en med Göteborg som värdstad!

ECAD (European Cities Against Drugs) och WFAD (World Federation Against Drugs) anordnar 14-15 maj en internationell konferens om narkotika ur olika perspektiv; prevention, vård och behandling, recovery samt tillgångsbegränsning. Det handlar om best practice i det förebyggande arbetet, hur sociala och ekonomiska insatser kan kombineras för människor i missbruk, samt hur vi kan hantera otryggheten som följer i den narkotikarelaterade brottslighetens spår. De cirka 60 talarna i programmet består av den allra främsta internationella expertisen, bland annat forskare, opinionsbildare och regeringsrepresentanter.

WFAD organiserar drygt 200 idéburna organisationer över hela världen.
ECAD är en organisation med ett större antal europeiska städer med syfte att slå vakt om FN:s narkotikakonventioner och motverka de krafter som vill legalisera narkotika.
Utöver dessa två spår på konferensen arrangeras också, SMN, ”Sverige Mot Narkotika”. SMN-spåret är helt på svenska.
Med andra ord består arrangemanget av ”tre konferenser i en” och berör såväl svenska frågor som internationella.

Välkommen med din anmälan! Eftersom Göteborgs Stad är medlem i ECAD kan du som jobbar i staden anmäla dig till den lägre anmälningsavgiften, 1200 kr.

Tid: 14 -15 maj

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36–38 Göteborg

Anmälan och mer information: http://www.wfadecad2018.se/

Liknande nyheter

Recovery i teori och praktik- seminarium för dig som arbetar med missbruk och beroende

7 november, 2018

Kan recovery vara ett gemensamt förhållningssätt för att vidareutveckla stadens arbete med missbruk och beroende? Vad visar forskningen och hur kan kunskapen omsättas till praktik?…


Ny kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg

25 oktober, 2018

Färre personer med tungt narkotikamissbruk i Göteborg är helt bostadslösa och injiceringsmissbruket minskar. Användningen av amfetamin har minskat, men samtidigt ökar missbruket av cannabis och…


Ny rapport, Cannabis och unga i Göteborg

24 oktober, 2018

En ny kartläggning av ungdomars användning av cannabis i Göteborg har släppts. Uppgifterna bygger mestadels på de drogvaneundersökningar bland elever som genomförts i staden sedan…


Konferens Narkotikafri grundskola

16 oktober, 2018

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri arena? Varmt välkommen till en…


Förebyggande antidopingutbildning

13 september, 2018

Välkommen till förebyggande antidopingutbildning för personal vid träningsanläggningar i Göteborg Denna utbildning är en av de insatser som görs inom det förebyggande antidopingarbetet i Göteborgs…