Unik internationell narkotikakonferens i Göteborg

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Möter du människor med missbruk i ditt arbete? I maj hålls en stor konferens i Göteborg som samlar några av världens ledande forskare, politiker och tjänstepersoner.

Välkommen till ECAD:s 25:e borgmästarkonferens, det sjätte World Forum Against Drugs och Sverige mot narkotika, tre konferenser i en med Göteborg som värdstad!

ECAD (European Cities Against Drugs) och WFAD (World Federation Against Drugs) anordnar 14-15 maj en internationell konferens om narkotika ur olika perspektiv; prevention, vård och behandling, recovery samt tillgångsbegränsning. Det handlar om best practice i det förebyggande arbetet, hur sociala och ekonomiska insatser kan kombineras för människor i missbruk, samt hur vi kan hantera otryggheten som följer i den narkotikarelaterade brottslighetens spår. De cirka 60 talarna i programmet består av den allra främsta internationella expertisen, bland annat forskare, opinionsbildare och regeringsrepresentanter.

WFAD organiserar drygt 200 idéburna organisationer över hela världen.
ECAD är en organisation med ett större antal europeiska städer med syfte att slå vakt om FN:s narkotikakonventioner och motverka de krafter som vill legalisera narkotika.
Utöver dessa två spår på konferensen arrangeras också, SMN, ”Sverige Mot Narkotika”. SMN-spåret är helt på svenska.
Med andra ord består arrangemanget av ”tre konferenser i en” och berör såväl svenska frågor som internationella.

Välkommen med din anmälan! Eftersom Göteborgs Stad är medlem i ECAD kan du som jobbar i staden anmäla dig till den lägre anmälningsavgiften, 1200 kr.

Tid: 14 -15 maj

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36–38 Göteborg

Anmälan och mer information: http://www.wfadecad2018.se/

Liknande nyheter

Vad kan ungdomars minskade drickande ha för betydelse i framtiden?

28 juni, 2018

Det är historiskt låga nivåer när det gäller ungdomars alkoholanvändning. Alla dricker mindre även de som dricker mest. Minskningen har skett stadigt i över 15…


Narkotikafri gymnasieskola- heldagskonferens

15 mars, 2018

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri arena? Konferensen vänder sig till…


Etablerat missbruk och beroende

23 november, 2017

Nu finns planen för Etablerat missbruk och beroende publicerad. Oavsett stadsdel ska personer med missbruk få likvärdig hjälp. Det är en av grundförutsättningarna i Göteborgs…


Utbildning om kvinnor och dopning

14 november, 2017

Platser kvar! Varför dopar sig kvinnor? Vilka utmaningar möter kvinnor när de söker vård och behandling? Välkommen till en utbildning onsdag 29 november. Två föreläsare…


Spridningskonferens 8 dec- Etablerat missbruk och beroende i fokus

17 oktober, 2017

Plan för en stärkt missbruksvård 2018-2020 Dagen är till för att sprida kunskap om VAD vi ska göra för att utveckla vår missbruksvård och HUR…