Två snabba och uppdaterad dokumentation

Publicerad den

Brottsutsatthet Brottsutsatthet och våld i nära relationer

Nu har vi publicerat dokumentationen från vår senaste konferens, den 22 februari, om transpersoners brottsutsatthet.
Vi tackar alla som medverkade och besökte konferensen, och hoppas att vi ses nästa år igen!

För att inspirera er i ert fortsatta arbete kommer här två snabba frågor med två av våra föreläsare.

Angelica Löwdin
Vad är viktigast att tänka på i bemötandet med brottsutsatta transpersoner, och varför?
– Det är alltid viktigt att bemöta en person med allvar och respekt, men det viktigast att tro på vad den brottsutsatte säger. 
Vad hoppas du att åhörarna tar med sig från din föreläsning?
– Jag hoppas att åhörarna tar med sig insikten om hur variabelt detta med trans är: att det finns många sätt att vara trans, att transpersoners livsvillkor kan variera väldigt starkt beroende på en mängd personliga och sociala faktorer. Och att de kommer ihåg några av de viktigaste faktorerna: sätten att vara trans, förhållandet till det faktum att man är trans, omgivningens inställning, ålder, sociala omgivningsfaktorer.

Göran Stanton:
Vad är viktigast att tänka på i bemötandet med brottsutsatta transpersoner, och varför?
– Personer som blivit utsatta för hatbrott mår mycket sämre än andra brottsoffer, eftersom de inte varit ‘på fel plats vid fel tidpunkt’, utan blivit utsatta för ett angrepp mot individens identitet.
Vad hoppas du att åhörarna tar med sig från din föreläsning?
–Ta brottsoffret på allvar  och ställ neutrala frågor. Fråga brottsoffret vad den vill bli kallad om man är säker.

Liknande nyheter

Barn och unga som förts ut ur landet mot sin vilja – Seminarium med Utrikesdepartementet

Hand som håller ett pass och en flygbiljett.
16 november, 2018

Har du i ditt arbete mött barn och unga som förts utomlands utifrån en hedersrelaterad problematik? Hur kan din myndighet agera för att hjälpa personer…


Välkommen på konferens om våldsförebyggande arbete 26 november

10 oktober, 2018

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer uppmärksammar årligen den 25 november – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år…


Välkommen på en föreläsning om sekundär traumatisering

28 september, 2018

Möter du i ditt arbete människor som utsatts för våld och trauma? Hur påverkas du av det? Hur kan en skapa förebyggande strategier på såväl…


Extrainsatt basutbildning om våld i nära relationer – anmäl dig nu

10 september, 2018

 Dialogas basutbildning om våld i nära relationer är uppskattad och höstens platser bokades snabbt upp. Nu erbjuder vi ett extrainsatt tillfälle i december. Läs mer…


Boka dagen 26 november – konferens om våldsförebyggande arbete

7 september, 2018

Dialoga uppmärksammar årligen den 25 november – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år anordnar vi tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland…