Två snabba och uppdaterad dokumentation

Publicerad den

Brottsutsatthet Brottsutsatthet och våld i nära relationer

Nu har vi publicerat dokumentationen från vår senaste konferens, den 22 februari, om transpersoners brottsutsatthet.
Vi tackar alla som medverkade och besökte konferensen, och hoppas att vi ses nästa år igen!

För att inspirera er i ert fortsatta arbete kommer här två snabba frågor med två av våra föreläsare.

Angelica Löwdin
Vad är viktigast att tänka på i bemötandet med brottsutsatta transpersoner, och varför?
– Det är alltid viktigt att bemöta en person med allvar och respekt, men det viktigast att tro på vad den brottsutsatte säger. 
Vad hoppas du att åhörarna tar med sig från din föreläsning?
– Jag hoppas att åhörarna tar med sig insikten om hur variabelt detta med trans är: att det finns många sätt att vara trans, att transpersoners livsvillkor kan variera väldigt starkt beroende på en mängd personliga och sociala faktorer. Och att de kommer ihåg några av de viktigaste faktorerna: sätten att vara trans, förhållandet till det faktum att man är trans, omgivningens inställning, ålder, sociala omgivningsfaktorer.

Göran Stanton:
Vad är viktigast att tänka på i bemötandet med brottsutsatta transpersoner, och varför?
– Personer som blivit utsatta för hatbrott mår mycket sämre än andra brottsoffer, eftersom de inte varit ’på fel plats vid fel tidpunkt’, utan blivit utsatta för ett angrepp mot individens identitet.
Vad hoppas du att åhörarna tar med sig från din föreläsning?
–Ta brottsoffret på allvar  och ställ neutrala frågor. Fråga brottsoffret vad den vill bli kallad om man är säker.

Liknande nyheter

Dialoga uppmärksammar 6 februari – Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning med föreläsning

Föreläsare Johannes Leidinger
14 januari, 2019

6 februari är det Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld uppmärksammar dagen genom…


Utbildning om unga och partnervåld

11 december, 2018

Vill du lära dig mer om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer? Under våren 2019 erbjuder Dialoga två tillfällen av den uppskattade och efterfrågade halvdagsutbildningen…


Anmäl dig till vårens basutbildning om våld i nära relation

Person som räcker upp handen
5 december, 2018

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. Social resursförvaltning erbjuder kostnadsfria basutbildningar för att höja kunskapsnivån. Nu…


Ny basutbildning om hedersrelaterat våld

En grupp med människor som sitter och lyssnar på två personer som gör en presentation.
4 december, 2018

Från och med våren 2019 erbjuder Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld en helt nyframtagen utbildning. Syftet med utbildningen är…


Välkommen på utbildning om hedersrelaterat våld

27 november, 2018

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld anordnar tillsammans med Avdelningen för mänskliga rättigheter en utbildning om hedersrelaterat våld. Utbildningen är…