Uppdaterat material om Rädda Barnens orostelefon mot radikalisering

Publicerad den

ososchatten_radda_barnen_radikalisering

Brottsförebyggande arbete Våldsbejakande extremism

Rädda Barnen har uppdaterat informationsmaterialet om Orostelefonen mot våldsbejakande extremism. Sprid gärna telefonnumret i din verksamhet.

Det finns nya affischer och en ny folder. Materialet finns på flera språk. På Rädda Barnens webbsida finns även visitkort som du kan skriva ut och sprida vidare.

Om Orostelefonen mot våldsbejakande extremism

Den som är orolig för att någon kan dras in i en våldsam, extrem rörelser kan ringa Rädda Barnens orostelefon. Telefonnumret är 020-100 200. För även om den som dras till extremism och dennes närstående får stöd i kommunen genom exempelvis socialtjänsten eller elevhälsan kan det vara skönt att också få prata anonymt med en samtalsstödjare.  

Även yrkesverksamma kan ringa.

Finns också som chatt

Det går också att chatta med Rädda Barnen om oro för radikalisering och våldsbejakande extremism på raddabarnen.se/oroschatten.

Liknande nyheter

Råd vid lokaluthyrning – ny skrift om demokratiska aspekter

7 december, 2018

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gett ut en skrift om demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler. De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som…


Polisen och Göteborgs Stad i ny överenskommelse

Erik Nord och Eva Hessman. Foto: Camilla Fogelhamre
17 november, 2018

Samverkan för mer trygghet och färre brott. En ny överenskommelse är nu på plats mellan Göteborgs Stad och polisen. Målet är att genom större samverkan…


God beredskap ska motverka social oro bland unga i sommar

Fältarbetare på stan. Foto: Peter Svenson.
20 juni, 2018

Det finns god beredskap i sommar med flera fältarbetare och fritidsassistenter som arbetar i Göteborg. Dessutom satsar staden på sommarjobb och många aktiviteter för unga….


Ny rapport om trygghet och brottslighet i Göteborg

Älvsborgsbron. Foto: Mikael Svensson
20 juni, 2018

En ny rapport från Social resursförvaltning ger en samlad bild över området trygghet och brottslighet i Göteborg. − Syftet har varit att få en mer…


Socialstyrelsen föreläste om våldsbejakande extremism

socialstyrelsen_våldsbejakande
26 april, 2018

Hur kan socialtjänsten förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism? Vilka insatser kan vara aktuella? Det var temat när Socialstyrelsen gästade Göteborg för att föreläsa om sitt…