Uppföljning visar på ökad kunskap om våld i nära relationer

Publicerad den

Framsidan på Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014-2018.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer har lett till ökad kunskap och medvetenhet i stadens verksamheter om problematiken. Men det finns också områden att utveckla. Det visar utvärderingen av planen, som efter årsskiftet ska att ersättas av en ny. 

Uppföljningen visar bland annat att:

  • Kompetensen har höjts och breddats till fler yrkesgrupper, även utanför socialtjänstens verksamhetsområde. Att fler ställer frågor om våld kan öka möjligheterna till att upptäcka och förebygga.
  • Det finns skillnader i hur stadens verksamheter och nämnder följer upp arbetet mot våld i nära relationer och analyserar behoven.
  • Stöd och skydd till våldsutsatta har utvecklats. Det finns tillgång till temporärt och permanent boende för personer som lever med våld. Trots en utökning av platser är det fortfarande svårt för våldsutsatta personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning att få tillgång.

Läs mer om uppföljningen av stadens arbete mot våld i nära relationer i Vårt Göteborg>>>

Liknande nyheter

Social resursförvaltning uppmärksammar Internationella brottsofferdagen 22 februari

19 december, 2019

Med anledning av Internationella Brottsofferdagen 22 februari anordnar Dialoga ett seminarium med fokus på barns våldsutsatthet den 21 februari. Föreläser gör Elisabeth Nord, legitimerad psykoterapeut…


Konferens 6 februari – Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning

16 december, 2019

Social resursförvaltning uppmärksammar 6 februari – Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Tillsammans med flera nationella och regionala myndigheter anordnar vi en nationell konferens….


Välkommen på regional konferens om barnkonventionen inom Resurscentrasatsningen

12 december, 2019

Göteborgs Stads Resursteam heder, Länsstyrelserna, Resurscentrum Heder och Barnahus Fyrbodal hälsar välkommen till en dag om barnkonventionen 15 januari. Dagen har även ett fokus på…


Platser kvar på internationellt seminarium – Anmäl dig nu!

27 november, 2019

10 december anordnar Dialoga ett internationellt seminarium om samverkan på flygplatser för att förhindra bortförande av barn utifrån en hedersrelaterad problematik.  Vi öppnar nu upp…


Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld våren 2020

Person som räcker upp handen
18 november, 2019

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Dialoga – kompetenscentrum om våld…