Uppföljning visar på ökad kunskap om våld i nära relationer

Publicerad den

Framsidan på Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014-2018.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer har lett till ökad kunskap och medvetenhet i stadens verksamheter om problematiken. Men det finns också områden att utveckla. Det visar utvärderingen av planen, som efter årsskiftet ska att ersättas av en ny. 

Uppföljningen visar bland annat att:

  • Kompetensen har höjts och breddats till fler yrkesgrupper, även utanför socialtjänstens verksamhetsområde. Att fler ställer frågor om våld kan öka möjligheterna till att upptäcka och förebygga.
  • Det finns skillnader i hur stadens verksamheter och nämnder följer upp arbetet mot våld i nära relationer och analyserar behoven.
  • Stöd och skydd till våldsutsatta har utvecklats. Det finns tillgång till temporärt och permanent boende för personer som lever med våld. Trots en utökning av platser är det fortfarande svårt för våldsutsatta personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning att få tillgång.

Läs mer om uppföljningen av stadens arbete mot våld i nära relationer i Vårt Göteborg>>>

Liknande nyheter

Uppmärksamma våldet mot kvinnor: konferens, föreläsningar och filmer under Orange Week

Textplatta mot suddig bakgrund: Orange Week
16 september, 2019

25 november är det Orange Day – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Social resursförvaltning uppmärksammar detta hela vecka 48 med konferens,…


Två intressanta föreläsningar om hedersrelaterat våld

Personer som sitter ner och för anteckningar.
27 augusti, 2019

I oktober anordnar Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld två föreläsningar. En med Galaxia Wallin och en med Devin Rexvid. …


Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld hösten 2019

Person som räcker upp handen
12 juni, 2019

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Dialoga – kompetenscentrum om våld…


Hbtq och våldsutsatthet – Föreläsningsserie hösten 2019

23 maj, 2019

Under hösten 2019 uppmärksammar SRHR och Dialoga på Social resursförvaltning hbtq-personers specifika våldsutsatthet. Genom en föreläsningsserie belyser vi olika typer av våld som drabbar hbtq-personer….


Boka dagen 25 november – Konferens om våld i ungas relationer och kopplingen mellan porr och våld

17 maj, 2019

Dialoga uppmärksammar tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län årligen FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år fokuserar vi på våld i…