Uppmärksamma våldet mot kvinnor: konferens, föreläsningar och filmer under Orange Week

Publicerad den

Textplatta mot suddig bakgrund: Orange Week

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

25 november är det Orange Day – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Social resursförvaltning uppmärksammar detta hela vecka 48 med konferens, föreläsningar och filmvisningar. Välkommen!

Konferens 25 november – Kopplingen mellan porr och våld i ungas partnerrelationer

Tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län anordnar Dialoga – kompetenscentrum om våld i när relationer och hedersrelaterat våld en stor konferens. Temat är våld i ungas partnerrelationer och kopplingen mellan porr och våld. Det blir en dag fullspäckad med olika föreläsningar, utdrag ur en teaterföreställning och visning av utställningen Reality Check – Porrens sanna ansikte.
Konferensen riktar sig till yrkesverksamma i Västra Götalands län som i sitt arbete möter unga, till exempel medarbetare i skola, fritidsverksamhet och socialtjänst, hälso- och sjukvård samt idéburen sektor.

Läs mer om program och anmälan här>>>

Vill du skriva ut programmet hittar du det här>>>

Orange Week – föreläsningar och filmvisningar vecka 48

För att sätta extra ljus på frågan om våld anordnar Dialoga även kompetenshöjande aktiviteter hela vecka 48, i anslutning till FN-dagen. Tisdag till fredag erbjuder Dialoga en blandning av tvåtimmarsföreläsningar och filmvisningar med samtal inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
Föreläsningarna och filmvisningarna riktar sig till medarbetare i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner. 

Ta del av hela programmet här>>> eller läs mer om varje aktivitet i vårt kalendarium>>>

Liknande nyheter

Uppföljning visar på ökad kunskap om våld i nära relationer

Framsidan på Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014-2018.
28 augusti, 2019

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer har lett till ökad kunskap och medvetenhet i stadens verksamheter om problematiken. Men det finns också områden…


Två intressanta föreläsningar om hedersrelaterat våld

Personer som sitter ner och för anteckningar.
27 augusti, 2019

I oktober anordnar Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld två föreläsningar. En med Galaxia Wallin och en med Devin Rexvid. …


Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld hösten 2019

Person som räcker upp handen
12 juni, 2019

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Dialoga – kompetenscentrum om våld…


Hbtq och våldsutsatthet – Föreläsningsserie hösten 2019

23 maj, 2019

Under hösten 2019 uppmärksammar SRHR och Dialoga på Social resursförvaltning hbtq-personers specifika våldsutsatthet. Genom en föreläsningsserie belyser vi olika typer av våld som drabbar hbtq-personer….


Boka dagen 25 november – Konferens om våld i ungas relationer och kopplingen mellan porr och våld

17 maj, 2019

Dialoga uppmärksammar tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län årligen FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år fokuserar vi på våld i…