Utbildning i samverkan mellan det idéburna och det offentliga

Publicerad den

Samverkan med social ekonomi

Under våren 2015 höll Social resursförvaltning i en utbildningsserie i samverkan.

I den lokala överenskommelsen om samverkan som finns mellan kommunen och idéburen sektor är målet en förbättrad samverkan som stärker den demokratiska processen och bidrar till delaktighet och utveckling av ett hållbart samhälle. Kunskapsökning, utökat samspel och främjande av mångfald av aktörer är viktiga delar på vägen dit.

Det övergripande syftet med de tre utbildningsdagarna var att skapa en grund och titta på olika verktyg och former för samverkan.

Det första tillfället gav en inblick i hur relationen mellan offentlig sektor och idéburna organisationer sett ut över tid, dess roll och vad vi står inför – varför samverkan behövs.
Det andra tillfället hade fokus på hur parterna möts och vad som gör att de präglas av öppenhet, förtroende och medskapande.
Det tredje tillfället handlade om finansiering. Olika sorters samverkan kan kräva olika sorters finansiering och fick deltagarna en genomgång av de vanligaste finansieringsformerna upphandling, föreningsbidrag och Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal.

Alla tre tillfällena filmades och finns tillgängliga via länkarna här nedanför:

Dag 1 i Social resursförvaltnings utbildningssatsning i samverkan

Dag 2 i Social resursförvaltnings utbildningssatsning i samverkan

Dag 3 i Social resursförvaltnings utbildningssatsning i samverkan