Utbildning om kvinnor och dopning

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Platser kvar! Varför dopar sig kvinnor? Vilka utmaningar möter kvinnor när de söker vård och behandling? Välkommen till en utbildning onsdag 29 november.

Två föreläsare berättar om dopningsanvändandet och hur de tog sig ur sitt missbruk, utifrån ett manligt respektive kvinnligt perspektiv.

Utbildningen vänder sig till dig vill lära dig mer om dopning och som arbetar till exempel inom socialtjänsten, Mini-Maria, Behandlingsgrupperna eller gymnasieskolan.

Tid: Onsdag 29 november klockan 9.30-14.15.
Plats: Kristinedals Träningscenter i Gamlestaden, Byfogdegatan 4, Göteborg.
Anmälan: Stäm av med din chef först och anmäl dig via länken senast 20 november.

Läs mer om utbildningen här

Liknande nyheter

Recovery i teori och praktik- seminarium för dig som arbetar med missbruk och beroende

7 november, 2018

Kan recovery vara ett gemensamt förhållningssätt för att vidareutveckla stadens arbete med missbruk och beroende? Vad visar forskningen och hur kan kunskapen omsättas till praktik?…


Ny kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg

25 oktober, 2018

Färre personer med tungt narkotikamissbruk i Göteborg är helt bostadslösa och injiceringsmissbruket minskar. Användningen av amfetamin har minskat, men samtidigt ökar missbruket av cannabis och…


Ny rapport, Cannabis och unga i Göteborg

24 oktober, 2018

En ny kartläggning av ungdomars användning av cannabis i Göteborg har släppts. Uppgifterna bygger mestadels på de drogvaneundersökningar bland elever som genomförts i staden sedan…


Konferens Narkotikafri grundskola

16 oktober, 2018

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri arena? Varmt välkommen till en…


Förebyggande antidopingutbildning

13 september, 2018

Välkommen till förebyggande antidopingutbildning för personal vid träningsanläggningar i Göteborg Denna utbildning är en av de insatser som görs inom det förebyggande antidopingarbetet i Göteborgs…