Utbildningskatalog barn och unga 2013-14

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) Sexuell hälsa

I utbildningskatalogen hittar du som arbetar med barn och unga kurser och information om skräddarsydda uppdrag. Social utveckling erbjuder bland annat kurser om sex- och samlevnadsundervisning i skolan, förebyggande arbete mot mobbning och socialt emotionellt lärande i förskolan. Vi har också kurser i ANDT – alkohol, narkotika, droger och tobak, och om ungdomars attityder till droger. I juni kommer en ny katalog, för hösten -14 och våren -15.

Liknande publikationer

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Östra Göteborg

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökningar Östra Göteborg


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Centrum

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Centrum


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Lundby

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Lundby


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Västra Göteborg

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Västra Göteborg


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Majorna-Linné

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Majorna-Linné