Liknande artiklar

Göteborgs arbete med EU-migranter lyfts fram som gott exempel

16 oktober, 2014

Vi ser dem varje dag, vi ser dem vart vi går. I gathörn, utanför affärer, mitt på torgen. De sitter på knäna med sina pappersmuggar…


Idéella second-handbutiker kan slippa skatt

25 september, 2014

I ett nytt ställningstagande meddelar skatteverket att second-hand som säljs i en butik som inte har öppet mer än 24 timmar i veckan och som…


Det krävs politiskt mod för att införa Idéburet offentligt partnerskap

12 september, 2014

Artikel i Forum: All idéburen verksamhet i välfärden kan och bör inte agera på en marknad. Det är dags att politiken lägger fram förslag för…


Folkrörelsernas arkiv förvarar föreningshandlingar

7 maj, 2014

Folkrörelsernas arkiv i Göteborg samlar in och förvarar handlingar från alla slags folkrörelser och föreningar i staden. Inlämningen av föreningshandlingar sker helt på frivillig väg,…


Idékom- ett råd för samverkan

2 april, 2014

I mars 2010 bildades ett samverkansråd som heter Idékom i Göteborg. Rådet tar upp frågor som är gemensamma för sektorn social ekonomi och Göteborgs stad….