Liknande nyheter

Möjlighet att söka bidrag för kostnader för att ställa om verksamhet med anledning av effekter av Covid-19

12 maj, 2020

Nu finns möjlighet att för arbetsintegrerande sociala företag i Göteborg att söka utvecklingsmedel med anledning av effekterna av Covid-19. Utvecklingsmedel kan utgå till arbetsintegrerande sociala…


Utlysning av medel 2020 – långsiktigt stöd till kvinno- och tjejjourer

8 april, 2020

Kommunfullmäktige har avsatt 6 miljoner kronor till långsiktigt stöd för ideella kvinno- och tjejjourer under 2020. Under 2020 har Social resursnämnd fördelat 3,5 miljoner kronor…


HÖGAKTUELLT – Stormöte om droger och kriminalitet i Göteborg!

4 november, 2019

28 november kl 13:00-17:00 anordnar Kansli Got United – Överenskommelsen Göteborg ett stormöte på Södra Allégatan 1B, Mötesplatsen vid Järntorget: Hur kan vi med gemensamma krafter…


Utlysning av: Utökat statligt bidrag för civilsamhällets organisationer för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar under sin asylprocess

14 september, 2019

Regeringen har tilldelat 18,6 mkr till Göteborgs Stad för att ensamkommande som finns i asylprocessen och som kommer att hinna fylla 18 år skall kunna…


Tack för ert tålamod. Nu fungerar e-tjänsten för att göra er ansökan om föreningsbidrag igen!

14 juni, 2019

Ansökningsperioden är förlängd till den 28 juni kl. 14.00.