Utvärdering av stöd till brottsutsatta i Göteborg

Publicerad den

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Denna rapport är en utvärdering av brottsofferstödet i Göteborg, genomförd vid Göteborgs universitet på uppdrag av Göteborgs Stad. Den innefattar en undersökning av det ideella och kommunala utbudet av stöd till brottsutsatta. Intervjuer har gjorts med ett antal brottsutsatta personer där intervjupersonerna har fått berätta om vad som hjälpt dem, vad de saknat och vad de hade önskat för att lägga erfarenheten av brott bakom sig.

Liknande publikationer

Kartläggning av våld i nära relationer i Göteborgs Stad

14 augusti, 2017

Denna rapport visar förekomst av personer utsatta för våld i nära relationer, både barn och vuxna, i Göteborgs Stad. Kartläggningen bygger på befintlig statistik som…


Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer

23 mars, 2016

Planen mot våld i nära relationer är kommunövergripande och redovisar hur arbetet på det här området ska bedrivas i staden under den kommande femårsperioden. Den…


Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg

22 januari, 2015

Rapporten Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg syftar till att ge en samlad bild av situationen på brotts- och trygghetsområdet i staden….