Utvärdering klar av SSPF: skola-socialtjänst-polis-fritid i samverkan

Publicerad den

sspf_utvardering

Brottsförebyggande arbete Gängkriminalitet Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

SSPF är en struktur för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid kring ungdomar i riskzonen för kriminalitet. Nu har SSPF utvärderats av FoU i Väst/GR.

Utvärderingen är en så kallad implementeringsutvärdering och har fokuserat på att ta reda på om alla grundförutsättningarna finns på plats, för att i nästa steg kunna mäta vilken effekt SSPF har på ungdomarna.

Struktur på plats – dags för nästa steg

Resultaten visar att arbetsgrupper och styrgrupper för SSPF nu finns i alla stadsdelar i Göteborg, men att flera grupper behöver fokusera mer på individärenden och på att begära in samtycken. Totalt är det 4 av 10 stadsdelar som är igång och arbetar med individer, och i utvärderingen nämns flera goda exempel att hämta inspiration ifrån.

Dessutom ges flera konkreta förslag på åtgärder i det fortsatta arbetet.

Stort intresse när utvärderingen presenterades

Intresset var stort när utvärderingen presenterades under en heldagskonferens den 16 juni 2015. Konferensen inleddes av Michael Ivarson, förvaltningsdirektör i Social resursförvaltning och Carin Persson, biträdande regionpolischef.

− Det här känns som en viktig dag, sa Michael Ivarson. Jag tänker på det som händer i vår stad. Arbetet med SSPF är något vi behöver vara rädda om och utvärderingen är ett steg i att göra saker bättre. Vi måste ha ett tålmodigt arbete och jobba vidare med de samverkansformer vi hittat.

Carina Persson fortsatte:

− Det känns som att ”äntligen”. Vi har haft ett behov av att utvärdera SSPF och se vad som kan förbättras. Det är ansträngt i vår stad och frågan är om inte här arbetet är det allra viktigaste: hur kan vi förhindra unga från att avstå från kriminalitet?

Michael Ivarson tryckte också på hur det händer mycket kring samverkan och brottsförebyggande åtgärder i Göteborg nu, även på strategisk ledningsnivå.

Fortsatt arbete med utvärderingen i höst

Alla koordinatorer för SSPF kommer att träffas i början av hösten för att prata mer om det fortsatta arbetet utifrån utvärderingen.

Liknande nyheter

Råd vid lokaluthyrning – ny skrift om demokratiska aspekter

7 december, 2018

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gett ut en skrift om demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler. De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som…


Polisen och Göteborgs Stad i ny överenskommelse

Erik Nord och Eva Hessman. Foto: Camilla Fogelhamre
17 november, 2018

Samverkan för mer trygghet och färre brott. En ny överenskommelse är nu på plats mellan Göteborgs Stad och polisen. Målet är att genom större samverkan…


Ny rapport om trygghet och brottslighet i Göteborg

Älvsborgsbron. Foto: Mikael Svensson
20 juni, 2018

En ny rapport från Social resursförvaltning ger en samlad bild över området trygghet och brottslighet i Göteborg. − Syftet har varit att få en mer…


Utbildning om unga och partnervåld

20 juni, 2018

Vill du lära dig mer om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer? Nu erbjuder Dialoga en halvdagsutbildning om unga och partnervåld. Utbildningen riktar sig till…


Nationell kampanj om hedersrelaterat våld och förtryck – ”Att vara orolig för en kompis”

Två vänner med ryggen mot kameran
15 maj, 2018

Länsstyrelserna runt om i Sverige genomför nu en gemensam satsning för att nå ut med information kring riskerna med att barn kan komma att giftas…