Vad undrar du om trans?

Publicerad den

Sexuell hälsa

Ställ dina frågor på föreläsningen om transpersoners hälsa och villkor.

Unga och unga vuxna som funderar kring sin könsidentitet eller som är transpersoner behöver bli bemötta med respekt och bli bekräftade. Jämfört med unga i stort har denna grupp en förhöjd psykisk ohälsa och därför behov av riktade insatser. Det kan tex handla om att få sitt/sina namn och pronomen respekterade, bli positivt synliggjorda och att få möjlighet att vistas i tryggare rum. Hälsofrämjande arbete kan göras genom normkritisk skolundervisning och inkludering i likabehandlingsplaner i skolan och i andra verksamheter. Föreläsningen väntas ge ökad kunskap om ett aktivt och medvetet arbete för alla ungas lika rätt och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller uttryck samt att motverka traditionella könsmönster.

Edward Summanen
Föreläsaren Edward Summanen arbetar som sakkunnig i transfrågor samt projektledare för psykisk hälsa och suicidprevention på RFSL, riksförbundet för hbtqi-personers rättigheter.

Målgrupp: Du som arbetar med unga och vuxna inom exempelvis skola, socialtjänst och fritidsverksamheter. Föreläsningarna är kostnadsfria. Stäm av med din chef innan du anmäler dig.

Datum: 2020-10-05 (13.00 – 16.00)

Plats: lokal Vinga

Adress: Gårdavägen 2, Göteborg 

 

Vaddå SRHR? Välkommen på flera intressanta föreläsningar i höst!

Vaddå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs Stad med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens verksamheter.

Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende, SRHR i socialt arbete – Hur öppnar vi upp för samtal om sexuell hälsa och utsatthet? Köpare av sexuella tjänster, Att prata med barn om kroppen, relationer och sexualitet, Introduktion till hbtq & normer. Välkommen att boka in dig redan nu.

Kontakt: srhr@socialresurs.goteborg.se 

Läs mer: https://socialutveckling.goteborg.se/team/srhr/



Liknande okategoriserade

Vadå SRHR? Välkommen på flera intressanta föreläsningar i vår

10 januari, 2021

Vadå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs Stad, med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv…


Hiv idag: sex med noll risk för överföring

9 november, 2020

  World Aids Day hålls den 1 december varje år, ett stöd för människor som lever med hiv och en minnesdag för alla som gått…


Något har hänt – konferens om intellektuella funktionsvariationer och sexuellt våld

ryggar
9 september, 2020

Välkommen till en utbildningsdag på webben 22 september, om metoder, strategier och riktlinjer för arbete mot sexualiserat våld. Konferensen är för dig som i din…


Ny rapport: Varje gång du hör det så öppnas dina ögon lite mer

2 juli, 2020

En rapport om hur socialsekreterare i Göteborgs Stads möter frågor om SRHR i sitt möte med klienter. »» Tema 1: Hur möter socialsekreterarna frågor om…