Vaddå SRHR? SRHR-teamet erbjuder flera intressanta föreläsningar i höst

Publicerad den

Sexuell hälsa

Tvångsmässigt sexuellt beteende, att åldras med hiv, att prata om sex och relationer med unga nyanlända. Stadens SRHR-team erbjuder flera intressanta föreläsningar i höst. Ta del av hela programmet och boka in dig redan nu.

Vaddå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs stad med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens verksamheter.

Den 10 september föreläser Hanna Byström och Hanna Rahm som är utvecklingsledare i stadens SRH-team. I alla sammanhang där människor möts och samspelar utvecklas normer, det vill säga idéer, föreställningar och oskrivna regler som formar oss, våra relationer till varandra och samhället. Normerna kan vara uttalade och befästa genom officiellt överenskomna lagar och regler, eller så kan de vara outtalade och mer eller mindre omedvetna.

Arbetar du med unga och vuxna inom skola, socialtjänst och fritidsverksamheter? I slutet av september föreläser två kuratorer från KAST som är Göteborg stads verksamhet som vänder sig till personer som köper sexuella tjänster eller personer som upplever ett tvångsmässigt sexuellt beteende, och som önskar stöd i att bryta det. Under föreläsningen lyfts både kunskapsläge om sexköp och sex som ångestreducering, och erfarenheter från verksamheten om hur man kan arbeta för att förändra destruktiva sexuella beteenden.

Arbetar du med personer med funktionsnedsättning? Teater Reagera bjuder in till projekt Freja – inspirationsträffar med forumteater kring sexuella rättigheter för personer med LSS-beslut.

För dig som arbetar med äldre finns en föreläsning om att åldras med hiv. Hur ser kunskapen och beredskapen ut inom vården och hemtjänsten?

Stadens SRHR-plan börjar gälla
2019 började Göteborg stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. En central aktivitet i planen berör fortbildning och kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetare.
Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör sexualitet/SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever.

Läs mer och anmäl dig
Läs mer om alla föreläsningar och anmäl dig i kalendariet här
Föreläsningarna är kostnadsfria. Stäm av med din chef innan du anmäler dig.

Välkommen till höstens föreläsningsserie om SRHR!
Maila till srhr@socialresurs.goteborg.se om du har frågor.

Liknande nyheter

INSTÄLLT – Vaddå SRHR? Boka in dig redan nu på vårens föreläsningar!

25 februari, 2020

OBS! Nedan föreläsningsserie är inställd på grund av Coronaspridningen.  Vaddå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs Stad med fokus på hur vi kan…


Hbtq och våldsutsatthet – Föreläsningsserie hösten 2019

23 maj, 2019

Under hösten 2019 uppmärksammar SRHR och Dialoga på Social resursförvaltning hbtq-personers specifika våldsutsatthet. Genom en föreläsningsserie belyser vi olika typer av våld som drabbar hbtq-personer….