Välkommen på en föreläsning om sekundär traumatisering

Publicerad den

Möter du i ditt arbete människor som utsatts för våld och trauma? Hur påverkas du av det? Hur kan en skapa förebyggande strategier på såväl organisatorisk som individuell nivå? Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer, bjuder in till en kostnadsfri föreläsning, 19 november, om sekundär traumatisering.

Läs mer i vårt kalendarium>>>