Välkommen på konferens 16 oktober om hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad den

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och Länsstyrelsen i Västra Götalands län anordnar tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland en kunskapshöjande konferens om hedersrelaterat våld och förtryck.

Konferensen, som är kostnadsfri, syftar till att ge grundläggande kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Under dagen lyfts också bland annat bemötande av utsatta och hur verksamheter kan samverka kring stöd och insatser. Målgrupp för konferensen är medarbetare och chefer inom förskola, skola, socialtjänst och fritidsverksamheter i Göteborgs Stad samt Dialogas avtalskommuner.

Läs mer och hitta länk till anmälan i vårt kalendarium>>>