”Vem är jag utan cannabis?”

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

En studie om behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser

Denna rapport handlar om öppenvårdsbehandling för vuxna med bekymmer kring sin användning av cannabis. Vilka är då de som söker sig till behandling mer exakt? Vad bekymrade dem, hur uppfattade de att det är att genomgå behandling, och vad blev utfallet? Det här är slutrapporten från en treårig studie av Behandlingsgruppen för drogproblem i Göteborg (hädanefter kallad ”Behandlingsgruppen”). Studien är också ett delprojekt inom ett nationellt projekt – Trestad2 – vilket är en satsning inom cannabisområdet i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Russell Turner och Torbjörn Forkby, 2015
FoU i Väst, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n

Liknande publikationer

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Östra Göteborg

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökningar Östra Göteborg


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Centrum

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Centrum


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Lundby

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Lundby


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Västra Göteborg

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Västra Göteborg


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Majorna-Linné

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Majorna-Linné