”Vem är jag utan cannabis?”

Publicerad den

vem_ar_jag_utan_cannabis

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) Cannabis

En studie om behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser

Denna rapport handlar om öppenvårdsbehandling för vuxna med bekymmer kring sin användning av cannabis. Vilka är då de som söker sig till behandling mer exakt? Vad bekymrade dem, hur uppfattade de att det är att genomgå behandling, och vad blev utfallet? Det här är slutrapporten från en treårig studie av Behandlingsgruppen för drogproblem i Göteborg (hädanefter kallad ”Behandlingsgruppen”). Studien är också ett delprojekt inom ett nationellt projekt – Trestad2 – vilket är en satsning inom cannabisområdet i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Russell Turner och Torbjörn Forkby, 2015
FoU i Väst, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n

Liknande publikationer

Göteborgs skolelevers drogvanor 2016

Skolelevers drogvanor 2013
21 oktober, 2016

Skolelevers drogvanor 2016 Unga i Göteborg dricker och röker allt mindre  Ungdomar i Göteborg dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Även narkotikaanvändningen minskar något….


HJÄLPSAMHET

hjalpsamhet_webb
15 september, 2016

– föräldrars upplevelse av hjälpsamma professionella relationer när deras barn använder droger Vad upplever då föräldrar som har haft kontakt med samhällets stödinsatser som hjälpsamt?…


Cannabisprogram för ungdomar i praktiken (CPU)

cannabisprogram-for-ungdomar-cpu-1
15 december, 2015

I den här rapporten redovisas resultat från en pilotstudie på CPU (Cannabisprogram för ungdomar). CPU är ett program för ungdomar som har rökt cannabis mer…


Standing up!

Standing up, framsida
15 november, 2015

Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem Det här är en rapport om en stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem. Det empiriska underlaget för…


Lokal uppföljning

Uppföljning-Mariamottagningarna
15 november, 2015

– av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Denna rapport beskriver och diskuterar en modell för lokal uppföljning av ungdomar med…